Föreläsningar

Föreläsningar

Jag är en erfaren föresläsare som kan entusiasmera såväl den stora konferenspubliken som mindre grupper.

Läs mer om föreläsningar
Rådgivning

Rådgivning

Jag ger råd till olika beslutsfattare i samhällsekonomiska frågor och ledarskap.

Läs mer om rådgivning
Utredningar

Utredningar

Jag leder och deltar i utredningar och sammanfattar aktuell forskning.

Läs mer om utredningar
Mer info och bokningar

Mer info och bokningar

Önskar du mer information eller vill du inleda en uppdragsdialog med mig gör du det via kontaktformuläret.

Kontakta mig

Om Laura Hartman  

Jag brinner för att skapa samhällsnytta av forskning. Med närmare 20 års erfarenhet från kunskapsintensiva organisationer har jag sett hur gapet mellan å ena sidan forskning och analys och å andra sidan praktik och verksamhetsutveckling ofta är alldeles för stort.

Men jag har också varit med om många gånger då komplexa samhällsfenomen blir begripliga och det blir en början till en konstruktiv dialog och kloka beslut. Jag vill helt enkelt vara med om flera sådana tillfällen! 

Läs mer om mig och min bakgrund