Sakkunnig och trygg moderator

Jag har lång erfarenhet av att leda möten som moderator, såväl vid stora konferenser som vid seminarier på SNS eller i Almedalen. Med bred sakkunskap i samhällsekonomiska frågor och ledarskap kan jag ställa de relevanta frågorna och föra samtalet framåt.

Se mig moderera

Planerar mötet med dig

Behöver din organisation hjälp med att hitta de rätta talarna och planera upplägget, då kan jag bistå med råd. Ofta behövs ett efterarbete i form av analys och slutsatser. Jag anpassar omfattningen i uppdraget utifrån era behov. 

Vill du boka in mig som moderator? Fyll i kontaktformuläret
eller ring 0730-337933.