Det här är Laura

Jag heter Laura Hartman och har mina rötter och en stor del av mitt hjärta i Helsingfors. En utbytestermin i Uppsala i mitten på 1990-talet ledde till något mycket större – doktorandstudier, familjebildning och en lång yrkeskarriär i Sverige.

Intresse för välfärdssamhällets utmaningar

En gemensam nämnare för min yrkeserfarenhet är intresset för välfärdssamhällets utmaningar. I grunden är jag docent i nationalekonomi med inriktning empirisk arbetsmarknadsekonomi. Det betyder att jag närmar mig frågorna ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv, oavsett om de handlar om sjukskrivningar, välfärdstjänster eller arbetslivets utmaningar.

Forskning och ledarskap – mina styrkor

Jag har både forskat själv och varit chef för analysavdelningar. Jag har lett högutbildade medarbetare med stark egen drivkraft så att de ska skapa största möjliga nytta med sin kunskap. Jag har utformat strategier, processer och kommunikation inom en organisation så att medarbetarnas kunskaper på riktigt tas till vara.  

Föreläsare, rådgivare och utredare

Jag brinner för att sammanfatta forskningen på ett område och dra de viktigaste slutsatserna för uppdragsgivaren. Jag ger råd till såväl politiker som enskilda chefer och experter. Jag bistår i att utveckla analysverksamheter som gör nytta på riktigt. Jag leder och deltar i utredningar om samhällsutmaningar såsom styrningsfrågor och jämlik hälsa.

Läs mer om min bakgrund här.