Nationalekonom med stort samhällsengagemang

Pol mag från Helsingfors universitet 1997 och forskarstudier vid Uppsala universitet har gett mig ett nationalekonomiskt perspektiv på samhället. Jag har forskat om arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Jag har lett forskningsprojekt om den konkurrensutsatta välfärdssektorn och publicerat en bok om konkurrensens konsekvenser.

Sjukfrånvaron, utbildningsystemet, hälso- och sjukvårdens utmaningar och jämställdhet i arbetslivet och i hemmet är ytterligare teman som jag forskat och föresläst om. Åren i Finanspolitiska rådet utvecklade mina kunskaper om makroekonomin i stort.

Ledarskap i kunskapsorganisationer

Som chef på Statskontoret, SNS och Försäkringskassan har jag utvecklat analysavdelningar som gör nytta på riktigt för sina uppdragsgivare. Jag har varit del av högsta myndighetsledningen i omfattande förändringsprocesser.

Jag brinner för att tillsammans med medarbetare ta fram kvalitetssäkrande processer som säkerställer såväl användarnytta som vetenskaplig excellens.