Rådgivning som leder till kloka beslut

Grunden för ett förändringsarbete är att förstå utmaningen och förutsättningarna. Min rådgivning syftar till att ge uppdragsgivaren verktyg för att dra nytta av den relevanta samhällsekonomiska forskningen i olika beslut.

Stöd i verksamhetsutveckling och ledarskap

Rådgivningen kan handla om att sammanfatta forskningsläget i en angelägen fråga till ledningen, att ge råd i hur organisationen ska bygga upp egen analysverksamhet, eller att vara bollplank för den enskilde chefen i sitt ledarskap.

Vill du anlita mig som rådgivare? Fyll i kontaktformuläret eller ring 0730-337933.