Behöver du ett bollplank?

Chefer och ledare möter många krav och förväntningar. För att bättre förstå egna och andras – medarbetarnas, högsta ledningens eller kollegors – reaktioner är det ofta nyttigt att anlita ett utomstående bollplank.

Stöd till enskilda chefer och experter

Jag arbetar som mentor och rådgivare till chefer och experter inom kunskapsorganisationer. Det kan handla om rådgivande samtal en gång i månaden, eller ett mer intensivt stöd under en period för att ta fram nya strategier och verksamhetsplaner eller för att lösa besvärliga situationer. 

Vill du anlita mig som chefsstöd? Fyll i kontaktformuläret eller ring 0730-337933.