Behöver du någon som leder eller deltar i en utredning?

Med min 20-åriga erfarenhet av att forska och utreda olika samhällsekonomiska frågor är jag van att leda komplexa processer där ny kunskap ska tas fram och befintlig sammanfattas. Jag tar fram användbara kunskapsunderlag och arbetar gärna tillsammans med andra experter.

Exempel på aktuella uppdrag

Några exempel på pågående och tidigare större utredningsuppdrag är:

  • Ordförande för Tillitsdelegationen, SOU Fi 2016:03, från juni 2016
  • Ordförande för Sveriges Chefsorganisation Ledarnas arbetsmarknadsutredning, från april 2017
  • Ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa, SOU S 2015:02, från augusti 2015
  • Ledamot i Finanspolitiska rådet, augusti 2007—juni 2011 

Vill du diskutera ett utredningsuppdrag? Fyll i kontaktformuläret
eller ring 0730-337933.